Ignalinos kredito unija/ rugpjūčio 25, 2017/ Naujienos

Gerbiami nariai,

 Informuojame, kad nuo 2017 m. spalio mėn. 24 d. keisis kai kurie Ignalinos kredito unijos mokėjimo paslaugų įkainiai.

Nauji mokėjimo paslaugų įkainiai fiziniams ir juridiniams asmenims nuo 2017 m. spalio 24 d.:

Pavadinimas Įkainis

(eurais)

Įsigaliojimo data

(nurodoma, jeigu keičiami įkainiai)

KREDITO PERVEDIMAI EURAIS
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje) 0,25 2017-10-24
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,25 2017-10-24
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) 0,80 2017-10-24
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, neskubus 0,2 proc. nuo sumos, min. 1,70 Eur 2017-10-24
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) 0,25 2017-10-24
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (skyriuje) 16,00 2017-10-24
TARPTAUTINIAI KREDITO PERVEDIMAI
Paprastas mokėjimas skyriuje į ne EE ir EEE šalis 16 2017-10-24
Skubus mokėjimas skyriuje į ne EE ir EEE šalis 26 2017-10-24
Labai skubus mokėjimas skyriuje į ne EE ir EEE šalis 46 2017-10-24
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais 0,15 2017-10-24
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų 0,15 2017-10-24
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų, eurais 0,15 2017-10-24
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais 0,15 2017-10-24
Lėšos, gautos užsienio valiuta pagal tarptautinį pervedimą 4 2017-10-24
VALIUTOS KEITIMAS
Grynaisiais pinigais (skyriuje) 3 2017-10-24
Grynaisiais pinigais (skyriuje), kai klientas neturi sąskaitos kredito įstaigoje 5 2017-10-24
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS
Grynųjų pinigų išmokėjimas
Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje iki 1500 Eur/d.  – 0 Eur, virš – 1500 Eur/d. – 0,60 proc.

 

2017-10-24
Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose iki 145 Eur/d.  – 0 Eur, virš –145 Eur/d. – 1 proc. 2017-10-24
Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą 1,0 proc. nuo sumos, min. 0,70 2017-10-24
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą (skyriuje) 0,1 proc., min. 1 Eur.

 Monetomis ir centais:  3,5 proc., min 1 Eur

2017-10-24
Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą Perlas – 1,0 proc. nuo sumos, min. 0,70  2017-10-24
Į kito asmens sąskaitą 0,1 proc., min. 1 Eur.

 Monetomis ir centais:  3,5 proc., min 1 Eur

2017-10-24
PAPILDOMOS OPERACIJOS SU GRYNAIS PINIGAIS
Nacionalinės valiutos monetų keitimas į banknotus/banknotų keitimas į monetas (įskaitant ir perskaičiavimą) 4,5 proc., min. 1 Eur.

 

2017-10-24

Pagarbiai,

Ignalinos kredito unija

 

Paskelbta - 2017-08-25