Monthly Archives: vasario 2019

PRANEŠIMAS

Ignalinos kredito unija/ vasario 26, 2019/ Naujienos

           2019 m. kovo mėn. 18 d. 10.00 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalina, šaukiamas Ignalinos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. 5.  2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 6. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.                                                        7. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas. 8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas. 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Su dokumentais, susijusiais su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Ignalinos kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį nuo 2019 m. kovo mėn. 11 d., Ignalinos kredito unijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 10, Ignalina.          Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks š. m. kovo mėn. 25 d., 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės

Read More

Naujas Ignalinos kredito unijos skyrius Utenoje

Ignalinos kredito unija/ vasario 21, 2019/ Naujienos

    Ignalinos kredito unijos skyrius Utenoje įsikūrė adresu Bažnyčios g. 1. Kiekvienam Utenos miesto ir krašto gyventojui,  verslo įmonėms, ūkininkams bus teikiamos įvairios finansinės paslaugos: vartojamosios ir būsto paskolos, taupomieji ir terminuoti indėliai, paskolos apyvartinėms lėšoms. Laukiame Jūsų Informacija telefonu: +37060050853    Adresas: Bažnyčios g. 1,Utena