Monthly Archives: kovo 2019

Ignalinos kredito unija/ kovo 29, 2019/ Naujienos

INFORMUOJAME APIE IGNALINOS KU VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME PRIIMTUS NUTARIMUS  Informuojame apie 2019 m. kovo mėn. 25 d., 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalinoje, vykusiame pakartotiniame Ignalinos kredito unijos  visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus: 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. 4.1. Nuspręsta: 2018 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti. 4.2. Nuspręsta: visą  2018 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą. 5.  2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti  2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą. 6. Kredito unijos valdybos narių rinkimas. Nuspręsta: išrinkti į IKU valdybos narius Violetą Čeponienę, Birutę Borovikienę, Marijoną Lukaševičienę, Olgą Oleškevič, Arvydą Veikšrą. Valdybos pirmininku išrinkta Violeta Čeponienė. 7. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas. Nuspręsta: išrinkti į IKU paskolų komiteto narius Rolandą Petrulėnienę, Vytautą Kazlauską, Nataliją Truchiną, Jūratę Gabrinovičienę, Gražiną Filipavičienę. Paskolų komiteto pirmininku išrinkta Rolanda Petrulėnienė. 8.  Metinių išmokų (tantjemų)

Read More

INFORMUOJAME APIE IGNALINOS KU VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME PRIIMTUS NUTARIMUS

Ignalinos kredito unija/ kovo 29, 2019/ Naujienos

 Informuojame apie 2019 m. kovo mėn. 25 d., 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalinoje, vykusiame pakartotiniame Ignalinos kredito unijos  visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus: 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. 4.1. Nuspręsta: 2018 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti. 4.2. Nuspręsta: visą  2018 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą. 5.  2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti  2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą. 6. Kredito unijos valdybos narių rinkimas. Nuspręsta: išrinkti į IKU valdybos narius Violetą Čeponienę, Birutę Borovikienę, Marijoną Lukaševičienę, Olgą Oleškevič, Arvydą Veikšrą. Valdybos pirmininku išrinkta Violeta Čeponienė. 7. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas. Nuspręsta: išrinkti į IKU paskolų komiteto narius Rolandą Petrulėnienę, Vytautą Kazlauską, Nataliją Truchiną, Jūratę Gabrinovičienę, Gražiną Filipavičienę. Paskolų komiteto pirmininku išrinkta Rolanda Petrulėnienė. 8.  Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas. Nuspręsta: skirti už 2019 metus

Read More