Ignalinos kredito unija/ kovo 20, 2019/ Naujienos

           2019 m. kovo mėn. 25 d. 10.00 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalina, šaukiamas pakartotinis Ignalinos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5.  2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.                                                       

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas.

8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui:

Jolita Jelinskienė

Tel. Nr. +370 670 22507

El. paštas: ignalina@kreda.lt

Pagarbiai,

Valdyba