AKTUALI INFORMACIJA IGNALINOS KREDITO UNIJOS NARIAMS IR KLIENTAMS

 •  Ignalinos kredito unija , kaip ir kitos kredito unijos, pagal LR įstatymą veikia regioniniu principu ir visiškai nėra susijusi su kitomis kredito unijomis.
 •  Ignalinos kredito unija veikia atitinkamuose rajonuose ir aptarnauja tik šių rajonų gyventojus bei įmones.
 •  Ignalinos kredito unija vykdo visus sutartinius įsipareigojimus nariams ir klientams.
 •  Ignalinos kredito unijos atžvilgiu nėra priimta jokio LB sprendimo. Taip pat nėra priimta jokių kitų priežiūros institucijų sprendimų, kurie galėtų turėti įtakos kasdienei kredito unijos veiklai.
 • Informacija kredito unijų indėlininkams

  Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

  Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.

   

Pagarbiai

Ignalinos kredito unijos administracija