Norėdamas tapti Ignalinos kredito unijos nariu juridinis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Prašymas įstoti į Ignalinos kredito unijos asocijuotus narius ir atidaryti sąskaitą

2. JA registracijos pažymėjimas (kopija)
3. JA steigimo sutartis (kopija)
4. JA įstatai (kopija)
5. JA akcininkų registras (jei tai nėra aprašyta steigimo sutartyje, įstatuose) (kopija),
6. JA vadovo asmens dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija,
7. JA pateikia įmonės valdymo organo sprendimą, dėl JA stojimo į Ignalinos kredito uniją ir 100 Lt (28,96 Eur) pajaus išpirkimo, įgalioto asmens dokumentams pasirašyti paskyrimo.

 

JA gali tapti kredito unijos nariu, jei unijos nariais taps ir daugiau kaip 50 proc. JA akcijų valdantys akcininkai.