Kintama palūkanų dalis

 

Kintama palūkanų dalis      
Laikotarpis       
Palūkanų norma 
Data nuo:          
  
   UNIBOR  EUR       12 mėnesių   2,18%    2017-09-15

 

UNIBOR – kintama palūkanų dalis, nustatoma pagal Ignalinos kredito unijoje esamų eurinių terminuotų indėlių palūkanų aritmetinį vidurkį, kuris apskaičiuojamas kas mėnesį.