Paskola, skirta smulkiam ir vidutiniam verslui finansuoti. Paskola išduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui apyvartinėms lėšoms, įrangai, technikai įsigyti ir pan.

  • Greitas aptarnavimas ir sprendimas dėl paskolos suteikimo.
  • Paskolą galima grąžinti anksčiau laiko be jokių baudų ar apribojimų.

Dokumentų sąrašas verslo paskolai gauti:

  • FIZINIAMS ASMENIMS
1. Prašymas verslo paskolai gauti.
2. Fizinio komercinio asmens pinigų srautų duomenų forma.
3. Verslo liudijimas/ individualios veiklos pažyma
4. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 metus
5. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas

  • JURIDINIAMS ASMENIMS
1. Juridinio asmens prašymas paskolai gauti
2. Faktinio juridinio asmens finansinio pajėgumo vertinimo duomenų forma
3. Prognozuojamo juridinio asmens finansinio pajėgumo vertinimo duomenų forma
4. Verslo aplinkos analizes klausimynas
5. Steigimo sutartis, registracijos pažymėjimas, įstatai ir vadovo paso kopija
6. Balansas už praėjusius 2 metus ir paskutinį einamųjų metų ketvirtį
7. Pelno – nuostolio ataskaita už praėjusius 2 metus ir paskutinį einamųjų metų ketvirtį
8. Pelno mokesčio deklaracija (PLN204 v.3), už paskutinius 2 metus
9. Įmonės valdymo organo, turinčio teisę spręsti paskolos gavimo klausimus, sprendimas dėl paskolos ėmimo, turto įkeitimo ir įgalioto asmens paskyrimo, arba vienintelio akcininko sprendimas
10. Pažyma apie apyvartas kitose kredito įstaigose

 

Papildomi dokumentai:

  1. Aiškinamasis raštas.
  2. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
  3. Sutartys su tiekėjais ir pirkėjais.
  4. Turimi sertifikatai/licencijos/leidimai ir kt.