Ignalinos kredito unija siūlo šias taupymo paslaugas:

  • Taupomieji indėliai
  • Kaupiamieji indėliai
  • Terminuotieji indėliai
  • Vaiko taupomieji indėliai

 

Informacija kredito unijų indėlininkams

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje: 

www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams  rasite čia.