Informuojame, kad, įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio (toliau — GPM) įstatymo nuostatoms, nuo 2014 m. sausio 1 d. nenuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams išmokamos palūkanos bus apmokestinamos 15 proc. GPM.

Išimtis bus taikoma palūkanoms už indėlius, sudarytus iki 2013 m. gruodžio 31 d., palūkanoms už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius ir palūkanoms už kitus VP, kurie buvo įsigyti iki 2013 m. gruodžio 31d. ir pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo šių ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo dienos.

Prisitaikyti GPM įstatymu nustatytą mokesčio lengvatą, t. y. susigrąžinti nuo palūkanų išskaičiuotą pajamų mokestį, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai turės teisę mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Lietuvos mokesčių administratoriui pateikę metines pajamų mokesčio deklaracijas.

Su visais įstatymo pakeitimais galite susipažinti čia:

Dėl gyventojų pajamų mokesčio