Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Invega pasidalytos rizikos paskolos ūkininkams


Invega pasidalytos rizikos paskolos ūkininkams

Invega pasidalytos rizikos paskolos skirtos ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ir kaimo plėtros srityse. Lengvatinės paskolos, teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, taip pat skatina jaunųjų ūkininkų ir smulkiųjų ūkių finansavimą, ūkių plėtrą ir vystymą. Paskolos pagal šią finansinę priemonę yra teikiamos investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Pagrindinės Invega pasidalytos rizikos paskolų suteikimo sąlygos: 

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkininkams gali būti teikiamos iki 200 tūkst. eurų sumos. Ūkininkai, norėdami kreiptis dėl lengvatinės paskolos, turi būti dalyvavę Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kvietime „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Paskolos suteikiamos žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams, kurie atitinka nustatytus tinkamumo gauti paskolą kriterijus. Atitiktis turi būti patvirtinta NMA pažyma, skirta gauti paskolą. 

  • 75 proc. paskolos daliai taikomos nulinės palūkanos, o likusiai, finansų tarpininko lėšų daliai – finansų tarpininko taikomos palūkanos kurios yra ne didesnės nei 5 proc. finansų tarpininko marža + 6 mėn. EURIBOR.
  • Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę gali būti teikiamos iki 60 mėn. (5 metų) laikotarpiui.
  • Paskolos teikiamos iki 2025 m. gruodžio 31 d.
  • Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola.

 Kas gali kreiptis dėl paskolos? 

Dėl paskolos gali kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys ūkininkai, kurie atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo paskolai gauti reikalavimus. Prioritetinės grupės – jaunieji ūkininkai ir smulkieji ūkiai:

  • jaunieji ūkininkai – asmenys, kurie paraiškos pateikimo metu yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir įsikūrę penkerių metų laikotarpiu iki paraiškos pateikimo,
  • smulkieji ūkiai – ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis yra iki 25 000 eurų.

Daugiau informacijos apie šią finansinę priemonę - Invega pasidalytos rizikos paskolos

Norite sužinoti daugiau informacijos? Spauskite čia ir užpildykite užklausos formą

Ignalinos kredito unijoje dirbantys specialistai yra pasiruošę atsakyti į visus kylančius klausimus dėl paskolos ir supažindinti su jos teikiamomis galimybėmis. Jūsų užklausos priimamos telefonu +370 386 52561 arba elektroniniu paštu ignalina@kreda.lt