Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

41 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 300 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Kasdienės paslaugos Paskolos Taupymas Draudimas
Domina mūsų paslaugos? Spauskite čia

Lengvatinės paskolos ūkiams, nukentėjusiems dėl karo Ukrainoje


Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) pratęsė lengvatinių paskolų išdavimą ūkiams, patiriantiems sunkumų Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu.

Paskolos išduodamos iki šių metų birželio 30 d., joms skirta 30 mln. eurų, o Ignalinos kredito unija tapo  finansiniu šios paskolos tarpininku, išduodančiu paskolas.

Šios lengvatinės paskolos gali būti panaudotos apyvartiniam kapitalui finansuoti. Jos išduodamos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“, kurios pagrindas yra 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatas reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 500 tūkst. eurų sumos, neviršijant sumos limito pagal vieną iš sąlygų:

  • 15 proc. paskolos gavėjo vidutinių metinių pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų pagal priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, per paskutinius tris pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba
  • 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui ir turi būti išmokėtos iki 2023 m. birželio 30 d.

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse.

Išduodant šias paskolas, iki šių metų kovo 24 dienos, prioritetas bus teikiamas:

  • Paukštininkystės, kiaulininkystės, galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės ūkiams.
  • Daržininkystės ir sodininkystės ūkiams.
  • Akvakultūrų ūkiams.
  • Ekologinės augalininkystės ū

Vėliau, nuo 2023 m. kovo 25 d., paskolos bus teikiamos visiems priemonės kriterijus atitinkamiems ūkio subjektams.

Tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, yra vertinamas vienas iš šių kriterijų:

  • Skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1.
  • Pardavimo pajamosnukrito daugiau kaip 10 proc. (vidutinės mėnesio pardavimo pajamos, gautos iš tinkamų pagal šią finansinę priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos paskolai gauti pateikimo lyginamos su vidutinėmis mėnesio pardavimo pajamomis 2021 metais).

Kviečiame užpildykite ZUPGF Paraiškos formą ir atsiųsti ją Ignalinos kredito unijai el. paštu ignalina@kreda.lt. Pasiteirauti apie priemonę galima telefonu +370 386 52561.

Ši finansinė priemonė buvo pradėta taikyti 2022 m. vasarą, o iki šiol jau išduota 31 mln. eurų paskolų. Šia galimybe jau pasinaudojo 363 ūkiai visoje Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie lengvatines paskolas nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkiams galima rasti paspaudus šią nuorodą: Lengvatinės paskolos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu.

Domina paskola? Susisiekite!