Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Ar unija gali stabdyti mano atpažinimo priemones/operacijas atliekamas elektroninių paslaugų sistema?


Unija gali stabdyti naudojimąsi atpažinimo priemonėmis ar naudojimąsi e.kreda elektroninių paslaugų sistema tais atvejais kai:

✓ Yra objektyviai pagrįstos priežastys, susijusios su sistemos ir/ar identifikavimo priemonių ir/ar prisijungimo duomenų saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu naudojimusi sistema;

✓ Yra nesilaikoma elektroninių paslaugų sutarties sąlygų;

✓ Unija sužino apie identifikavimo priemonių ir/ar prisijungimo duomenų vagystę ar praradimą kitu būdu įtarus ar sužinojus apie identifikavimo priemonių ir/ar prisijungimo duomenų neteisėtą įgijimą arba neautorizuotą jų naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad identifikavimo priemonių duomenis ir/ar prisijungimo duomenis sužinojo arba jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, turi pagrįstų įtarimų, kad Sistema ir jos pagalba prieinamose Jūsų sąskaitose esančiomis lėšomis ar valdomomis mokėjimo priemonėmis gali neteisėtai pasinaudoti tretieji asmenys arba kad Sistema gali būti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti;

✓ Jums to pareikalavus (praradus ar sugadinus išduotą identifikavimo priemonę ir/ar prisijungimo duomenis, iškilus grėsmei, kad apie išduotą identifikavimo priemonę ir/ar kliento prisijungimo duomenis gali sužinoti arba sužinojo tretieji asmenys, atsiradus kitoms priežastims, dėl kurių Jūs ar Jūsų įgaliotas asmuo negali naudotis sistema);

✓ Jums ar Jūsų įgaliotam asmeniui sistemoje 5 (penkis) kartus neteisingai panaudojus išduotą ar Jūsų naudotojo pasirinktą identifikavimo priemonę ir (ar) pagrįstai kylant įtarimams, kad mokėjimo nurodymus kliento/kliento įgalioto asmens vardu gali pateikti (pateikia) tretieji asmenys.