Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Ar suteikiate paskolas bedarbiams?


Pagal Lietuvos veikiančių finansinių įstaigų priežiūros institucijos Lietuvos banko nustatytas sąžiningo skolinimo taisykles, lėšos gali būti skolinamos tik oficialias darbo, investicijų pajamas gaunantiems asmenims. Pagal sąžiningo skolinimo reglamentą, turi būti įvertinti visi finansiniai kriterijai, kad naują finansinį įsipareigojimą prisiimantis žmogus ne tik galėtų jį grąžinti, bet ir neprisiimtų tokio finansinio įsipareigojimo, kurio ateityje negalės įvykdyti arba jo įvykdymas taps komplikuotas.