+370 386 52561
Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

26 301 844 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 669 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Įkainiai


Ignalinos kredito unijos įkainius rasite čia: IKU įkainiai - galioja iki š.m. spalio 30 d. 

Informuojame, jog nuo 2020 metų lapkričio 1 d. įsigalios nauji Ignalinos kredito unijos teikiamų paslaugų įkainiai. Kviečiame susipažinti su jais (žemiau). Paspaudę čia, rasite versiją, skirtą spausdinimui.

IGNALINOS KREDITO UNIJOS

PASLAUGŲ, OPERACIJŲ IR MOKĖJIMO KORTELIŲ ĮKAINIAI

GALIOJA NUO 2020-11-01


PASLAUGOS FIZINIAMS ASMENIMS

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

ĮSIGALIOJIMO

DATA

VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJOS NARIAMS, EUR

 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje)

0,00 Eur

 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą, iš KREDA mokėjimo kortelės sąskaitos (kredito unijoje)

0,00 Eur

 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu)

0,00 Eur

 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą iš KREDA mokėjimo kortelės sąskaitos(internetu)

0,00 Eur

 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje)

1,20 Eur

 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą, iš KREDA mokėjimo kortelės sąskaitos (kredito unijoje)

1,20 Eur

2020-11-01

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

0,25 Eur

 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą, iš KREDA mokėjimo kortelės sąskaitos (internetu)

1,20 Eur

2020-11-01

Į kitą kredito uniją, kuri yra JCKU narė (unijoje)

1,20 Eur

 

Į kitą kredito uniją, kuri yra JCKU narė (internetu)

0,25 Eur

 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas,

neskubus (kredito unijoje)

1,20 Eur

 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, iš KREDA mokėjimo kortelės sąskaitos, neskubus (kredito unijoje)

1,20 Eur

2020-11-01

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas,

neskubus (internetu)

0,25 Eur

 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, iš KREDA mokėjimo kortelės sąskaitos, neskubus (internetu)

1,20 Eur

2020-11-01

Periodiniai mokėjimo pavedimai

0,25 Eur

2020-11-01

VIETINIAI PERVEDIMAI NE UNIJOS NARIAMS, EUR

 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas,

neskubus (kredito unijoje)

2,00 Eur

 

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus

(kredito unijoje)

Neteikiama

 

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus

(internetu)

Neteikiama

 

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito

unijoje)

Neteikiama

 

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus

(kredito unijoje)

Neteikiama

 

PERVESTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS (mokestis taikomas lėšų gavėjui)

 

Pervestų lėšų iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais

0,15 Eur

 

Pervestų lėšų kredito unijos viduje, eurais

0,15 Eur

 

Pervestų lėšų iš kitos unijos, kuri yra JCKU narė EUR

0,15 Eur

 

Pervestų lėšų iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais

0,15 Eur

 

Pervestų lėšų pagal pervedimą eurais iš EEE šalių

0,15 Eur

 

Pervestų pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių

Neteikiama

 

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

ĮSIGALIOJIMO

DATA

SĄSKAITOS TVARKYMAS

Sąskaitos atidarymas

0,00 Eur

 

Sąskaitos tvarkymas

0,50 Eur

 

Sąskaitos uždarymas

0,00 Eur

 

Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje)

0,20 Eur (1 lapas)

 

Pažymos notarams, auditoriams ir kitos pažymos

10,00 Eur

 

VALIUTOS KEITIMAS

Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje

Neteikiama

 

Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje

Neteikiama

 

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS

Grynųjų pinigų išmokėjimas

Iš sąskaitos kredito unijoje

iki 1000 Eur/ d. - 0 Eur virš

1000 Eur/d.- 0,6 proc.

 

Iš KREDA MasterCard kortelės

kredito unijoje

iki 145 Eur/ d. - 0 Eur, virš

145 Eur/d. – 0,8 proc.

2020-11-01

KREDA MasterCard kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų

bankomatuose

Iki 145 Eur mėn. - 0 Eur,

virš 145 Eur /mėn. 1 proc.

 

KREDA MasterCard kortele ne

EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

2 proc., min. 2,9 Eur

 

Grynųjų pinigų įmokėjimas

 

Į savo sąskaitą (kredito unijoje)

Kupiūromis: 0,1 proc. nuo

sumos, min. 1 Eur.

Monetomis: 3,5 proc. nuo sumos, min. 1 Eur.

 

 

Į kito asmens sąskaitą

Kupiūromis: 0,1 proc. nuo

sumos, min. 1 Eur.

Monetomis: 3,5 proc. nuo sumos, min. 1 Eur.

 

ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS

Grynaisiais pinigais unijos nariams

0,60 Eur

2020-11-01

Grynaisiais pinigais ne unijos nariams

0,60 Eur

 

Iš sąskaitos (unijoje)

0,60 Eur

2020-11-01

Iš sąskaitos (Internetu)

0,30 Eur

 

KREDA MASTERCARD KORTELĖ

Išdavimas

10,00 Eur

2020-11-01

Sąskaitos tvarkymas

1,60 Eur

2020-11-01

Atnaujinimas

10,00 Eur

2020-11-01

Kortelės pakeitimas dėl kitų priežasčių

5,00 Eur

2020-11-01

Kortelės pakeitimas jai išsimagnetinus

0,00 Eur

 

Likučio informacija bankomate

0,60 Eur

2020-11-01

KORTELĖS OPERACIJŲ LIMITAI

Grynųjų pinigų paėmimas bankomatuose

Iki 145 Eur/mėn. - 0 Eur,

virš 145 Eur/mėn. - 1 proc.

 

Atsiskaitymai PERLAS terminaluose

Neteikiama

 

Kredito limitas

Iki 6000 Eur

 

Kliento mokamos palūkanos už panaudotą kredito limitą

15 proc.

 

Kliento mokamos metų palūkanos už viršytą kredito

limitą arba debeto likutį (jei kortelei nesuteiktas kreditas)

 30 proc.

2020-11-01

 

PASLAUGOS JURIDINIAMS ASMENIMS

 

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

ĮSIGALIOJIMO

DATA

SEPA PERVEDIMAI UNIJŲ NARIAMS, EUR

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje)

0,00 Eur

 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu)

0,00 Eur

 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito

unijoje)

0,25 Eur

 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

0,25 Eur

 

Į kitą kredito uniją, kuri yra JCKU narė (kredito unijoje)

1,20 Eur

 

Į kitą kredito uniją, kuri yra JCKU narė (internetu)

0,25 Eur

 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito

įstaigas, neskubus (skyriuje)

1,20 Eur

 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito

įstaigas, neskubus (internetu)

0,25 Eur

 

Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra

įvykdytas)

2,90 Eur

 

SEPA PAVEDIMAI, NE UNIJOS NARIAMS, EUR

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito

įstaigas, neskubus (kredito unijoje)

2,00 Eur

 

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas,

neskubus (kredito unijoje)

Neteikiama

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

ĮSIGALIOJIMO

DATA

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas,

neskubus (internetu)

Neteikiama

 

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas,

skubus (kredito unijoje)

Neteikiama

 

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas,

labai skubus (kredito unijoje)

Neteikiama

 

PERVESTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS (mokestis taikomas lėšų gavėjui)

Pervestų lėšų iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje,

eurais

0,15 Eur

 

Pervestų lėšų kredito unijos viduje, eurais

0,15 Eur

 

Pervestų lėšų iš kitos unijos, kuri yra JCKU narė EUR

0,15 Eur

 

Pervestų lėšų iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų,

eurais

0,15 Eur

 

Pervestų lėšų pagal pervedimą eurais iš EEE šalių

0,15 Eur

 

Pervestų pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių

Neteikiama

 

SĄSKAITOS TVARKYMAS

Sąskaitos atidarymas

0,00 Eur

 

Sąskaitos tvarkymas

0,50 Eur

 

Sąskaitos uždarymas

0,00 Eur

 

Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje)

0,20 Eur (1 lapas)

 

VALIUTOS KEITIMAS

Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje

Neteikiama

 

Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje

Neteikiama

 

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS

Grynųjų pinigų išmokėjimas

Iš sąskaitos kredito unijoje

iki 1000 Eur/ d. - 0 Eur virš

1000 Eur/d.- 0.6 proc.

 

Grynųjų pinigų įmokėjimas

 

 

Į savo sąskaitą (kredito unijoje)

Kupiūromis: 0,1 proc. nuo

sumos*, min. 1 Eur.

Monetomis: 3,5 proc. nuo

sumos, min. 1 Eur.

(* Grynųjų pinigų įnešimas į visų rūšių indėlių sąskaitas – nemokamai)

 

 

 

Į kito asmens sąskaitą

Kupiūromis: 0,1 proc. nuo

sumos, min. 1 Eur.

Monetomis: 3,5 proc. nuo

sumos, min. 1 Eur.

 

 

ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS

Grynaisiais pinigais unijos nariams

0,60 Eur

2020-11-01

Grynaisiais pinigais ne unijos nariams

0,60 Eur

 

Iš sąskaitos (Internetu)

0,30 Eur

 

Iš sąskaitos (unijoje)

0,60 Eur

2020-11-01

 

KITA

 

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

ĮSIGALIOJIMO

DATA

KITI MOKESČIAI

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko Lietuvoje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną

pretenzijoje nurodytą operaciją)

 

12,00 Eur

 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko užsienyje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną

pretenzijoje nurodytą operaciją)

 

18,00 Eur

 

Atskiro dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis

taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

2,90 Eur

 

Atskiro dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas

už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

12,00 Eur

 

Monetų perskaičiavimas

4,5 proc. nuo sumos, ne mažiau 1,00 Eur (įskaitant keitimą)

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Stojamoji įmoka

0,00 Eur

 

Pajinis įnašas

30,00 Eur

 

 

Veiklos teritorija

Ignalinos r. sav., Švenčionių r. sav., Utenos r. sav., Zarasų r.

sav., Visagino sav., Molėtų r. sav.

 

 

 

PASKOLŲ ĮKAINIAI, EUR

 

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

PRIVATIEMS KLIENTAMS

Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis kai:

Didinama paskolos suma vartojimo paskolai

1,5 proc.

Didinama paskolos suma paskoloms su hipoteka

1,5 proc. min 150 Eur

Keičiama mokėjimo diena

30,00 Eur

Mokestis už sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos)

išdavimą kitam kreditoriui

150 Eur

Mokestis už sutikimų/leidimų išdavimą

60,00 Eur

Mokestis už kitų pažymų išdavimą (garantinis raštas)

50,00 Eur

VERSLO KLIENTAMS

Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis kai:

keičiama palūkanų norma, paskolos kapitalo arba galutiniai paskolos

grąžinimo terminai visoms paskoloms

1,5 proc. min 150 Eur

keičiamos kitos, aukščiau nenurodytos, paskolos sutarties sąlygos

1,5 proc. min 150 Eur

Mokestis už sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos)

išdavimą kitam kreditoriui

150 Eur

Mokestis už sutikimų/leidimų išdavimą

60,00 Eur

Mokestis už kitų pažymų išdavimą (garantinis raštas)

50,00 Eur

Įkeičiamo Žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertinimas

Kito nekilnojamojo turto vertinimas

Įkeičiamo kilnojamojo turto vertinimas

10,00 Eur

150 Eur Nemokamai

Kai kredito gavėjas grąžina kreditą anksčiau sutartyje numatyto termino ir

toks grąžinimas vykdomas kitai kredito įstaigai refinansuojant kreditą

2 proc. nuo kredito likučio

 

 

PASLAUGŲ KREPŠELIS 1,50 EUR /MĖN

Socialiai remtiniems asmenims taikomas lengvatinis paslaugų krepšelis

0,75 EUR/mėn. Taikomas pagrindinei sąskaitai nuo 2017 02 01

 

 

Paslaugos įeinančios į krepšelį:

 

  • Nemokamas sąskaitos atidarymas;
  • bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė - mobilusis parašas;
  • Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
  • Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
  • Mokėjimo kortelė ir mokėjimo operacijos kortele;
  • 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse;
  • Grynųjų pinigų išmokėjimas - nemokamai 550 eurų per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose;
  • Sąskaitos aptarnavimo mokestis;

 

 

Klientui kredito unijos aptarnavimo vietoje viršijus per mėnesį išgryninamą 550 eurų sumą, taikyti galiojančius unijos standartinius patvirtintus įkainius. Klientui per mėnesį viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikyti galiojančius unijos standartinius patvirtintus įkainius.