Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Ignalinos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai


 Ignalinos kredito unijos pakartotiniame eiliniame  visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Ignalinos kredito unijos pakartotiniame Visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai 

 

         Informuojame apie 2024 m. balandžio mėn. 5 d., 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalinoje, vykusiame pakartotiniame Ignalinos kredito unijos  Visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:   

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 

 Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.  

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 

 Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.  

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.  

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka. Nutarimo dėl pajinio kapitalo mažinimo tvirtinimo.

4.1. Nuspręsta: 2023 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.  

4.2. Nuspręsta: visą  2023 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.  

4.3. Nuspręsta: patvirtinti pajinio įnašo grąžinimo tvarką. 

5.  2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  

Nuspręsta: patvirtinti  2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.  

6.  Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.  

Nuspręsta: patvirtinti kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams atlygio tvarką. 

  1. 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. 

Nuspręsta: suteikti įgaliojimus valdybai.  

 

    Kontaktai pasiteiravimui: Jolita Jelinskienė, tel. Nr. +370 386 52561, el. paštas ignalina@kreda.lt 

 

VALDYBA