Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

41 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 300 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Kasdienės paslaugos Paskolos Taupymas Draudimas
Domina mūsų paslaugos? Spauskite čia

Ignalinos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai


 Ignalinos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame apie 2023 m. balandžio mėn. 14 d., 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalinoje, vykusiame pakartotiniame Ignalinos kredito unijos  visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:  

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 

 Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 

 1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 

 Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 

 1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 

 1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka. Nutarimo dėl pajinio kapitalo mažinimo tvirtinimo.

4.1. Nuspręsta: 2022 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti. 

4.2. Nuspręsta: visą  2022 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą. 

4.3. Nuspręsta: patvirtinti pajinio įnašo grąžinimo tvarką.

 1. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 

Nuspręsta: patvirtinti  2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą. 

 1. Kredito unijos valdybos narių rinkimas. 

Nuspręsta: išrinkti į IKU valdybos narius Violetą Čeponienę, Jurgį Dumbravą, Marijoną Lukaševičienę, Olgą Oleškevič, Arvydą Veikšrą. Valdybos pirmininku išrinkta Violeta Čeponienė. 

 1. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas. 

Nuspręsta: išrinkti į IKU paskolų komiteto narius Rolandą Petrulėnienę, Vytautą Kazlauską, Nataliją Truchiną, Jūratę Gabrinovičienę, Gražiną Filipavičienę. Paskolų komiteto pirmininku išrinkta Rolanda Petrulėnienė. 

 1. Kredito unijos įstatų keitimas.

Nuspręsta: atnaujinti kredito unijos įstatus.

 1. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas. 

Nuspręsta: patvirtinti kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams atlygio tvarką.

 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. 

Nuspręsta: suteikti įgaliojimus valdybai. 

Taip pat informuojame, kad su informacija apie visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus Jūs galėsite susipažinti Ignalinos kredito unijos patalpose adresu Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina arba tinklalapyje www.ignalinoskreditounija.lt

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: 

Valdybos pirmininkė Violeta Čeponienė, tel. Nr. +370 386 52561, el. p. ignalina@kreda.lt