Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

41 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 300 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Ignalinos kredito unijos turtas 2022 metais augo 25,7 proc.


Ignalinos kredito unijos turtas 2022 metais augo 25,7 proc.

Ignalinos kredito unijos turtas 2022 m. metų pabaigoje sudarė 48,99 mln. eurų ir buvo 25,7 proc. didesnis nei 2021 m. Unijos pelnas 2022 m. siekė 546 tūkst. eurų.

„Tai buvo nelengvi, tačiau įdomūs ir mūsų unijai sėkmingi metai. Pasibaigus pandemijai visus mus užklupo kita nelaimė – karas Ukrainoje. Jo fonas lydėjo veiklą praktiškai visus 2022 metus. Papildomų iššūkių kėlė nestabili makroekonominė aplinka, didelė infliacija, nuolatinės kalbos apie artėjantį ekonomikos lėtėjimą. Visgi mums pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, už ką noriu labiau nuoširdžiai padėkoti unijos kolektyvui ir mūsų klientams“, – sako Ignalinos kredito unijos administracijos vadovė Violeta Čeponienė.

2022 m. Ignalinos kredito unijos išduotų paskolų portfelis buvo 39,76 mln. eurų, 30,4 proc. didesnis nei 2021 m. 60,8 proc. iš šių paskolų sudarė paskolos žemės ūkiui, 31 proc. – paskolos fiziniams asmenims, o 8,2 proc. – paskolos juridiniams asmenims.

„Žmonėms sugebėjome pasiūlyti jų lūkesčius atitinkančių paskolų produktų. Paskolų augimas buvo juntamas iš esmės visose srityse – aktyviau skolinosi ir ūkininkai, ir verslas, ir fiziniai asmenys. Mūsų unijos kreditų portfelio augimas pernai buvo vienas iš didžiausių visoje „Kredos“ grupėje, kuriai mes priklausome“, – teigia V. Čeponienė.

Pernai Ignalinos kredito unija surinko indėlių už 36,57 mln. eurų, tai yra beveik 16 proc. daugiau nei 2021 m.

„Kalbėjomės su žmonėmis, dėjome daug pastangų tam, kad įrodytumėme jiems, jog įvairūs indėliai yra vienas iš patikimiausių būdų taupyti pinigus. Laisvi pinigai turi virsti terminuotais ar taupomaisiais indėliais, o ne būti laikomi atsiskaitomosiose sąskaitose ar, dar blogiau, namuose. Rezultatai rodo, jog šios mūsų pastangos davė vaisių“, – aiškina unijos administracijos vadovė.

Praėjusių metų pabaigoje unijos nariais buvo 6,3 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų.

Ignalinos kredito unijos 2022 m. veiklos rezultatai buvo patvirtinti Ignalinoje vykusiame Visuotiniame unijos narių susirinkime. Susirinkime taip pat buvo patvirtinta naujoji unijos valdyba. Jos pirmininke išrinkta Violeta Čeponienė, o nariais tapo Jurgis Dumbrava, Marijona Lukaševičienė, Olga Oleškevič ir Arvydas Veikšra.

Unijos Paskolų komiteto nariais išrinkti Rolanda Petrulėnienė (pirmininkė), Vytautas Kazlauskas, Natalija Truchina, Jūratė Gabrinovičienė ir Gražina Filipavičienė.

Ignalinos kredito unija yra Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“ narė. „Kredos“ turtas 2022 m. remiantis neaudituotais 2022 m. finansiniais rezultatais, augo 12,8 proc. iki 287,4 mln. eurų, o pelnas didėjo 42,1 proc., iki 2,6 mln. eurų. „Kreda“ vienija 14 Lietuvoje veikiančių kredito unijų.