Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

41 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 300 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Svarbu: Ignalinos kredito unijos narių dėmesiui!


Svarbu: Ignalinos kredito unijos narių dėmesiui!

2023 m. balandžio 5 d. 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalina, šaukiamas Ignalinos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8. Kredito unijos įstatų keitimas.

9. Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.

10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį kredito unijos patalpose, nuo 2023 m. kovo mėn. 26 d., Ignalinos kredito unijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina.

Neįvykus šiam susirinkimui  dėl kvorumo nebuvimopakartotinis susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 14 d. 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23.

Su darbotvarkėje numatytų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos Ignalinos kredito unijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina, skelbiant tą pačią darbotvarkę.

Valdybos pirmininkė Violeta Čeponienė, tel. Nr. +370 38652561, el.p. ignalina@kreda.lt