Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Toliau išduosime paskolas nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkininkams


Toliau išduosime paskolas nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkininkams

Ignalinos kredito unija tapo Žemės Ūkio Garantijų ir Paramos Fondo tarpininku ir nuo šių metų vasario 10 dienos pradėjo teikti ir antro etapo lengvatines paskolas ūkininkams, nukentėjusiems karo Ukrainoje laikotarpiu.

Primename, kad Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) pratęsė lengvatinių paskolų išdavimą ūkiams, patiriantiems sunkumų Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu. Tokios paskolos bus išduodamos iki šių metų birželio 30 d., tam papildomai skirta 30 mln. eurų.

Ši finansinė priemonė buvo pradėta taikyti 2022 m. vasarą, o iki šiol jau išduota 31 mln. eurų paskolų. Šia galimybe jau pasinaudojo 363 ūkiai visoje Lietuvoje.

Lengvatinės paskola dėl karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkiams gali būti panaudota apyvartiniam kapitalui finansuoti, o ja pasinaudoti gali žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose veikiantys subjektai. Išduodant paskolas vertinama skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė arba pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų veiklų, pokytis.

Pratęsus paskolų išdavimą, pirmus du jų teikimo mėnesius šios paskolos bus teikiamos paukštininkystės, kiaulininkystės, galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės, daržininkystės, sodininkystės, akvakultūrų ir ekologinės augalininkystės ūkiams.

Maksimali šios lengvatinės paskolos suma gali siekti 500 tūkst. eurų, o terminas – iki 72 mėnesių. Paskolos dydis kiekvienu atveju nustatomas atsižvelgiant į konkretaus gavėjo poreikį, pardavimo pajamas, gautas iš tinkamų veiklų, taip pat ūkio išlaidų, skiriamų gamtinėms dujoms ir elektros energijai, dydį.

Vienam ūkiui pagal šią priemonę gali būti suteikta viena lengvatinė paskola.

Paskolai, atsižvelgiant į jos trukmę, taip pat ūkio dydį, taikomos fiksuotos metinės palūkanos, kurių dydis yra nuo 1,28 iki 3,03 proc. Unija taiko administravimo mokestį, siekiantį 2 proc. paskolos sumos, tačiau ne mažesnį kaip 150 eurų ir ne didesnį nei 2 500 eurų. Paskolos suteikiamos neįkeičiant turto.

Daugiau informacijos apie lengvatines paskolas nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkiams galima rasti paspaudus šią nuorodą: Lengvatinės paskolos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu.