Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Šaukiamas pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas


Šaukiamas pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas

Ignalinos kredito unijos narių dėmesiui!  

2024 m. balandžio 5 d. 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalina, šaukiamas pakartotinis Ignalinos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas.  

Numatoma darbotvarkė:  

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.  

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.  

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.  

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.  

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  

6. Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.  

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.  

  

     Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti  Ignalinos kredito unijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina.  

     Kontaktai pasiteiravimui: Jolita Jelinskiene, tel. Nr. +37038652561, el. paštas ignalina@kreda.lt 

VALDYBA