Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Kas yra kliento atpažinimo priemonės?


Norint prisijungti prie elektroninių paslaugų sistemos reikia turėti atpažinimo priemones. Jos klientui įteikiamos kredito unijoje, kai pasirašomos kliento atpažinimo priemonių naudojimo sąlygas. Naudotojo atpažinimo
priemonės, tai:

✓ atpažinimo kodas — kaskart jungiantis prie svetainės įvedama skaičių seka;
✓ pradinis slaptažodis — slaptažodis, įvedamas tik pirmą kartą jungiantis prie elektroninių paslaugų sistemos;
✓ slaptažodis – kliento sugalvotas slaptažodis, naudojamas kiekvieną kartą jungiantis prie elektroninių paslaugų sistemos;
✓ trumpąja SMS žinute gaunamas kodas — unijos trumpąja žinute SMS siunčiamas vienkartinis kodas;
✓ mobiliojo elektroninio parašo (m. parašo) priemonė.