Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Kokių duomenų niekuomet negalima atskleisti?


✓ Neatskleiskite savo paso, asmens tapatybės kortelės duomenų kitiems asmenims, jeigu jie nenurodo aiškaus teisinio pagrindo šiems duomenims rinkti;
✓ Nepraneškite prisijungimo prie e. mokėjimų sistemos slaptažodžių ir kodų telefonu, nesiųskite jų paštu ar el. paštu.

Kredito unija niekuomet nereikalauja šios informacijos pateikti minėtais būdais.