Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Operacijų limitai - kokie jie, kaip nustatyti?


Elektroninių paslaugų sistemoje atliekamų operacijų limitai nustatomi ar keičiami pagal pateiktą prašymą tik kredito unijoje. Limitai gali būti nustatyti sąskaitai ir/ar įgaliotam asmeniui:

✓ vienos dienos operacijų limitas — didžiausia pinigų suma, kurios neviršijant galima atlikti operacijas per vieną bendrovės darbo dieną;
✓ vieno mėnesio operacijų limitas — didžiausia pinigų suma, kurios neviršijant galima atlikti operacijas per mėnesį.

Unija atsižvelgiant į naudojamą Atpažinimo priemonę, taiko šiuos vieno mėnesio operacijų limitus:

✓ mobiliojo elektroninio parašo priemonei:

- vienos dienos operacijų limitas – 5000 (penki tūkstančiai) eur;
- vieno mėnesio operacijų limitas - 10 000 (dešimt tūkstančių) eur;

✓ trumpąja SMS žinute gaunamam kodui:

- vienos dienos operacijų limitas – 1000 (vienas tūkstantis) eur;
- vieno mėnesio operacijų limitas – 5000 (penki tūkstančiai) eur.

Visiems klientams, kurie nėra nusistatę limitų, bus pritaikyti unijos standartiniai limitai: 5 000 eurų dienos limitas.

Jei naudosite atpažinimo priemonę, kuriai nustatyti mažesni limitai nei Jūsų pasirinkti – galios atpažinimo priemonės limitai.